1821: Για μια ελεύθερη πατρίδα ζω κι ας είμαι σκλαβωμένος

  • Post category:Άρθρα

Ω, ανόητοι είστε Έλληνες; Τα βάλατε με τα θηρία, χύσατε το αίμα σας, χάσατε τις οικογένειές σας. Ραγιάδες των Οθωμανών, ποτέ υπόδουλοι στο πνεύμα, κυλήσατε στα χώματα για να ανακαλύψετε…

Continue Reading1821: Για μια ελεύθερη πατρίδα ζω κι ας είμαι σκλαβωμένος